Tag Archives: satış teşvik

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (TUTUNDURMA)

İşletmelerin sadece kar elde etmede reklamın yeterli olmadığını anlamaları halkla ilişkilerin imaja katkısının ve satışlara etkisinin anlaşılması değişen ve bilinçlenen tüketici ve yoğun rekabet pazarlama iletişimi stratejilerini gerekli kılmıştır. “Ne üretirsem onu satarım”, “ne üretirsem onu satarım yeter ki satmasını bileyim” gibi üretim ve satış anlayışları yerini müşteri ve toplumsal odaklı pazarlama anlayışına bırakmıştır.Artık kaliteli mal hizmet üretip satmak işletmeler için yeterli değildir. Tüm bunların anlaşılması ;Reklam ,Halkla ilişkiler, Satış teşvik ,Kişisel satış,doğrudan pazarlama, interaktif pazarlama gibi uygulamalarının kullanılmasını sağlamıştır. pazarlama karması dediğimiz ürün ,fiyat ,tutundurma(promosyon),yer ögelerden promosyon pazarlama iletişimindeki önemi gün geçtikçe artmıştır.

Halkla ilişkiler, reklam kişisel satış satış teşvik vb tüketici bağlılığı ve güveni yaratmak amacıyla farklı uygulamalarda tek bir mesajın verilmesi ve pazarlama iletişimi unsurlarının koordineli bir şekilde birlikte yönetilmesi gerekliliği bütünleşik pazarlama iletişimi kavramını öne çıkarmıştır. Bütünleşik pazarlama iletişimi mesajın daha etkin olmasını iletilerin düzenli ve tutarlı şekilde iletimini tüketici ve marka ilişkisi kurulmasını kurumsal bütünlük sağlar.

 

SATIŞ TEŞVİK
Diğer bir deyişle satış promosyon satışa destek sağlamak amacıyla kullanılır. Müşterilerin satın alma kararlarını anında etkilemeyi amaçlar.Ürüne fazladan bir değer ekleyerek alıma özendirmektir.Numuneler dağıtmak hediye ağıtmak satış noktalarında tanıtım yapmak gibi çeşitli alanlarda olabilir.Geçici bir süre satışı artırmak hedeflenmektedir.Kısa süreli bir etkisi vardır.
Satış teşvik ;üreticiden aracıya,perakendeciden tüketiciye ,üreticiden tüketiciye biçiminde uygulanabilir.Üreticiden perakendeciye sunulan satış teşvik uygulamaları satış primi ,ücretsiz ürünler ,örnekler, reklam indirimleri,iade, hediyeler vermek gibi perakendeciye yönelik yöntemleri içermektedir.Perakendeci tarafından tüketiciye yönelik olarak uygulanan satış teşvik ise mağaza trafiğini artırmak , satış sıklığı ve miktarını artırmak perakende markaların satışını artırmak amacıyla uygulanabilir.Üreticiden tüketiciye uygulanan satış teşvik yöntemleri ise yeni tüketiciler kazanmak , tüketicilerin daha büyük ambalajlar kullanmasını ya da pahalı türlerini kullanmaya teşvik etmek amacıyla kullanılmaktadır.1
Değişen sosyal ekonomik teknolojik değişimler ve gelişimler geleneksel mecraların yerine daha interaktif ve sosyal mecraların kullanımını getirmiştir.Bu durumda pazarlama iletişimde yeni yöntemlerin arayışına neden olmuştur.Bütünleşik pazarlama bunlardan biridir. bir diğeri de satış promosyon dur. İşletmelerin pazarlama ve satış hedeflerine ulaşmada oldukça etkili bir yöntemdir.Rekabet yoğunsa , pazara yeni bir ürün sunuyorsak ,marka bağımlılığı yaratmayı hedefliyorsak satış teşvikten yararlanılır.Satış teşvik; kupon , ikramiye ,eşantiyon ürün,indirimler,üyelik kartları vb. çabalardır.

 
KİŞİSEL SATIŞ

 
Kişisel satış firmanın satış danışmanları tarafından potansiyel müşterilerle iletişim kurarak ürünlerin satışı yapmayı hedefler. Tüm çalışmalarda olduğu gibi kişisel satış diğer çalışmalarla uyumlu ve kordineli şekilde sürdürülmelidir.Kişisel satış satış yapmak amacıyla müşterilerle yüz yüze konuşmak görüşmektir.Yüz yüze iletişim imkanı sağlar canlı direk ilişki kurulmasını sağlar bu da tüketici ve mağaza arasında çift yönlü iletişime olanak tanır.Anında tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını öğrenebilme imkanı sağlar. Bu iletişim perakende mail telefon vb farklı alanlarda olabilir.
Kişisel satıl satışları doğrudan artırmayı hedefler.Potansiyel müşteriye ürünün sunumunu sağlar.Kişisel satış anında feedback alınmasını sağlar. Kişisel satış da satış danışmanları firmanın imajına uygun davranmalı kendini ürün yada hizmete yönlendirerek iletişim sürecini gerçekleştirmeli.Bir ürün ya da fikrin satış danışmanlarıyla potansiyel tüketiciye sunumudur.Kitlesel değil birebir iletişim kişisel satışın en önemli özelliğidir.
Kişisel satış satış personelinin olası alıcıların satın alma gereksinimini kendi firmasının ürün ya da hizmetine yönlendirerek gerçekleştirdiği iletişim süreci olarak tanımlanabilir.İletişim sürecinin yüzyüze gerçekleşmesi diğer yöntemlerden ayırır kişisel satışı.Anında feedback ve iki yönlü iletişim kişisel satışın temel özelliğidir ve bu sayede müşterinin dikkati kolay çekilir. Teknik ve karmaşık bilgileri kolay aktarılır ve ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi verme imkanı vardır.Müşteriyle uzun süreli ilişki kurulmasını sağlar ancak maliyet açısından yüksektir.
Kişiler arası iletişime dayanması müşteriyi motive edebilme şansı sonuçlarının ölçülebilir ve kısa sürede değerlendirilebilir olması da kişisel satışı diğer pazarlama iletişimi unsurlarından ayıran temel özelliklerden biridir.

1 Filiz Balta Peltekoğlu- Halkla İlişkiler Nedir?

 

 

 

 

Yorum bırakın

Filed under Halkla İlişkiler